روادید الکترونیک، نیازی مهم در گردشگری الکترونیک، چالشهای زیرساختی و امنیتی

امروزه، گردشگری از جایگاه مهمی در اقتصاد جهان برخوردارست، بطوریکه به عنوان یک صنعت شناخته شده است . گردشگری الکترونیک  یکی از مهمترین جنبه های این صنعت پر سود میباشد، که دارای شاخه­های متفاوتی است.از نیازهای اصلی و بدون جایگزین در سفرهای خارجی اخذ روادید می باشد که در شاخه فراهم آوردن تدارکات گردشگری می باشد و به معنی کسب اجازه­ی ورود به کشوری دیگر است. با وجود حساسیت و دقت بالایی که در زمینه­ی صدور روادید وجود دارد، متاسفانه همچنان در بسیاری از موارد صدور روادید به صورت دستی انجام میگیرد و مساله­ی صدور روادید الکترونیککه البته متمایز از صدور الکترونیک روادید می­باشد، ناشناخته مانده است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی داریم  با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در محیط­هایی که استفاده از روادید الکترونیک در آن­ها رواج یافته و ادبیات موجود، ضمن معرفی روادید الکترونیک، شناسایی زیر ساخت­های مورد نیاز صدور روادید الکترونیک، جزییات سیستم­های تایید روادید الکترونیک را که به طور معمول مبتنی بر دو تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی و تشخیص هویت بر پایه­ی رمزدارکردن است، نیز شناسایی و مقایسه نماییم. و در نهایت به معرفی یک سیستم تایید بهینه برای روادید الکترونیک بپردازیم.

کلید واژه- روادید الکترونیک، e-visa، گردشگری الکترونیک، گذر نامه الکترونیک، سیستم فرکانس رادیویی شناسایی ، تشخیص هویت بر پایه­ی رمزدارکردن

قابل دستیابی در اینجا


/ 0 نظر / 13 بازدید