بررسی تطبیقی نرم افزارهای کلاس مجازی داخلی وخارجی

رشد روز افزون آموزش الکترونیک در جهان، و رو به رشد بودن آن در کشورمان، مستلزم بکار گیری ابزاری برای استقرار آن میباشد. این ابزار کلاس مجازی است. کلاس مجازی محیطی مطلوب برای آموزش بر خط فراهم میآورد واحساس حضور در کلاس را به همراه دارد. این راهکار در پاسخ به جستجو برای فراهم آوردن آموزشی موثر و با هزینه ی پایین برای دانش آموزان و سایر علم آموزان به کار میرود ؛ در این میان مهمترین چالش انتخاب نرم افزاری متناسب با توجه به شرایط هر مدرسه و نیز وضعیت و سطح مهارت دانش آموزان می باشد.بر این اساس در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن بررسی عمیق ادبیات پژوهشی موجود به بیان مزایای آموزش الکترونیک، آشنایی با ویژگی های نرم افزارهای مختلف از دو زاویه رایگان و تجاری بودن و نیز داخلی و خارجی بودن نرم افزار پرداخته و با انجام مقایسه ای میان این نرم افزار ها  به بیان ویژگیهای هر یک بپردازیم.

کلید واژه- آموزش الکترونیک، نرم افزار کلاس مجازی، مقایسه تطبیقی، VCR، E-Learning

قابل دستیابی در اینجا


/ 0 نظر / 21 بازدید