ابر ماه


ابر ماه
_________________
روز یکشنبه 23 ژوئن ( 2 تیر ماه) ماه کامل که در نزدیکترین نقطه به مدار زمین قرار می‌گیرد و به شکلی بزرگتر و روشن‌تر از همیشه مشاهده می‌شود.
ابرماه روز 23 ژوئن ( 2 تیر ماه) جدا از این که منظره زیبایی رغم می‌زند چندین افسانه و شایعه درباره ایجاد فجایع طبیعی از جمله زلزله، سونامی، سیل، طوفان و گردباد را نیز برای مردم ساده لوح به همراه می‌آورد.
در روز مشخص شده ماه بزرگتر و روشن‌تر بوده و بیش از هر زمان دیگری به زمین نزدیکتر می‌شود. فاصله ماه از زمین میانگین فاصله ماه تا زمین 384402 کیلومتراست که قرار گیری آن در مدار حضیضی ماه را به زمین نزدیکتر می‌کند.
به رغم تمام افسانه‌ها و باورهای نادرستی که به این پدیده نسبت داده می‌شود، دانشمندان ناسا تاکنون هیچ ارتباطی بین فجایع طبیعی روی زمین و نزدیکی فاصله ماه کشف نکرده‌اند.
وقتی که ما از زمین شاهد یک ابر ماه هستیم، خورشید، زمین و ماه هم تراز می‌شوند و زمین بین آنها قرار می‌گیرد. نیروهای گرانشی که توسط ماه و خورشید به زمین اعمال می‌شود موجب جزر و مد اقیانوس‌ها شده که شاید بتواند توضیحی برای باورهای نادرست و افسانه مانند عده‌ای از مردم جهان فراهم کند.
براساس اظهارات ناسا، این جز و مد در مدتی که ماه در مدار حضیضی قرار می‌گیرد تنها چند سانتی‌متر بیشتر از مواقعی است که ماه در حالت عادی قرار دارد.
وقتی ماه در نزدیکترین نقطه مدار زمین قرار می‌گیرد نام مستعار ابر ماه برایش انتخاب شده و براساس اظهارات رصدگران این ابرماه در تاریخ تعیین شده 16 درصد روشن‌تر از سایر مواقع خواهد بود.
در سال 2013 باز هم ماه در مدار حضیضی قرار می‌گیرد، اما هیچ کدام از آنها در طی ماه کامل نخواهد بود، روز 23 ژوئن ( 2 تیر) تنها روز سال جاری میلادی است که ماه در مدار حضیضی کامل خواهد بود به شکل یک ابر ماه به نظر می‌رسد.
برای بهترین تصویر از ابرماه آن را درست پس از طلوع یا درست پیش از غروب مشاهده کنید که در آن زمان‌ها ماه به افق زمین بسیار نزدیک است و تصویر آن از پس ساختمان‌ها و درخت‌ها خطاطی دیداری جالبی ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که ماه بزرگتر از چیزی که هست به نظر برسد.
به دلایلی که برای ستاره شناسان و روان شناسان نامشخص است، ابرماه از پشت درخت‌ها، ساختمان‌ها و سایر اجسام دیگر بزرگتر به نظر می‌رسد.
ماه کامل تا پیش از آگوست 2014 دیگر در مدار حضیضی قرار نخواهد گرفت.


 
/ 0 نظر / 12 بازدید