# دولت_الکترونیک

روادید الکترونیک، نیازی مهم در گردشگری الکترونیک، چالشهای زیرساختی و امنیتی

امروزه، گردشگری از جایگاه مهمی در اقتصاد جهان برخوردارست، بطوریکه به عنوان یک صنعت شناخته شده است . گردشگری الکترونیک  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

تحلیلی بر موانع فرهنگی توسعة بانکداری الکترونیکی در ایران

چکیده توجه به نقش عوامل فرهنگی در برنامه های تغییر سازمانها و جوامع مختلف  اجتناب ناپذیر است، بانکداری الکترونیکی به عنوان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید